Video ei ole enää täysin ajantasalla, mutta toivottavasti pidät siitä!


Kastijärjestelmä

Jokainen hahmo kuuluu kastijärjestelmään.
Saastat eivät koskaan voi kohota järjestelmässä. Ne ovat aina saastoja, vaikka omistaisivat amuletteja.
Pelissä syntynyt pentu ei voi koskaan pudota synnyinkastiaan alemmas. Jos pentu on syntyessä alhaisoa, se on aina alhaisoa, vaikkei omistaisi amulettia.
Kun luot uuden hahmon, voit päättää onko se rahvas vai saasta.
Hahmon kastin muuttaminen jälkeenpäin on kiellettyä.

Nykyään suurin osa Zingerin hahmoista eivät välitä kasteista tai anna niiden vaikuttaa puolisovalintoihin. Vielä kuitenkin löytyy hahmoja, jotka pitävät kasteja suuressa arvossa. Hahmot eivät välttämättä halveksu alempiarvoisia, mutta eivät ainakaan suostu ottamaan puolisokseen alemman kastin edustajia. Pelaaja voi itse päättää, kunnioittaako hahmo kasteja vai ei.

Ylhäisö

Hahmot, jotka omistavat amuletin ja ovat oppineet amulettinsa taitotason, kuuluvat ylhäisöön. Jos amuletti varastetaan, hahmo palaa rahvaaksi. Taitotasoa ei tarvitse opetella uudelleen, eli jos hahmosi löytää saman amuletin mikä siltä varastettiin, se palaa ylhäisöön. Amuletin ei tarvitse olla se sama amuletti, joka varastettiin. Tärkeintä on, että se on saman taidon amuletti (jos hahmoltasi on varastettu esimerkiksi vesipedon amuletti, voit etsiä toisen vesipedon amuletin tilalle). Ylhäisö on korkein kasti.

Alhaiso

Hahmot jotka omistavat amuletin, mutta ovat vain amuletin perustasolla, kuuluvat alhaisoon. Kun hahmosi saa uuden amuletin, se osaa heti perustason. Päästäkseen ylhäisöön hahmosi täytyy oppia taitotaso. Alhaiso on toiseksi korkein kasti.

Rahvaat

Hahmot, jotka eivät omista lainkaan amulettia, kuuluvat rahvaisiin. Rahvaat on yleisin kasti, mihin suurin osa Zingerin hahmoista kuuluu. Kun luot uuden hahmon, voit päättää onko se rahvas vai saasta. Jos hahmosi on rahvas, se voi tulevaisuudessa kohota kastijärjestelmässä alhaisoon tai ylhäisöön. Jos hahmosi on saasta, se ei voi koskaan kohota ylemmäs kastissaan. Jos alhaison tai ylhäisön edustaja menettää amulettinsa, hahmo palaa rahvaisiin.

Saastat

Kaikista alin ja häpeällisin kasti on saastat. Saastat ovat kahden eri kastisen hahmon pentuja. Esimerkiksi, jos rahvaisiin kuuluva hahmo ja alhaisoon kuuluva hahmo saavat pentuja, pennut ovat saastoja. Jos hahmosi on saasta, se ei voi koskaan kohota ylemmäs kastissaan, vaikka omistaisikin amuletin.

Zinger 2010-2017
Sivujen materiaali © Liviatar, Moppe, Ams
Kunnioitathan tekijöiden vaivannäköä - älä kopioi